Politics

Official Liberland Statement on Relations with Croatia

By 17 January 2019

For Immediate Release       Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Statement on Relations
with the Republic of Croatia

Ministry of Foreign Affairs
Free Republic of Liberland

17 January 2019

The Free Republic of Liberland, founded on 13 April 2015, seeks good relations with its neighbors. Liberland seeks to demonstrate the benefits it can bring to the region and to clarify its long-term goals.

The Cabinet of the Free Republic of Liberland hereby asks the Republic of Croatia for a constructive dialogue between the two parties.

Liberland was proclaimed in accordance with international law regarding terra nullius, as the land formerly known as Gornja Siga remained unclaimed by either Serbia or Croatia for over 25 years. A few weeks after Liberland’s proclamation, Croatian police were ordered to enforce an extraterritorial blockade, preventing any visitors from accessing the territory.

The blockade and patrols around Liberland cost Croatian and EU taxpayers large sums of money and prevent all access to the land, even stopping no-impact visits by hikers or beachgoers. In order to solve this impasse, we propose constructive dialogue that will benefit Croatia and support border security.

Since 2015, our visitors have avoided confrontations with Croatian police, and activities and events in the region over the last three years are highly organized, non-violent and do not disturb the peace. Liberland fully disavows attempts to visit the land in 2015 that were disorderly or confrontational.

Liberland has solidified its internal governance and has over 100 global representatives. We have presented our case to the U.S. Congress in Washington, D.C. and the European Parliament in Brussels. In Serbia, Liberland citizens are investing in tourism, maritime industry and high-tech fields.

With common understanding and partnership with Croatia, our project can bring significant investments, jobs and tourism to a region that needs it. Along with the investments that would come with a flourishing Liberland, Slavonia, with its rich culture and history would prosper as it could be a key factor in our long-term development strategy for job creation and tourism. Independent, publicly available economic studies show that Liberland could have a positive incremental impact on Croatian GDP as high as 0.5% or more in just a few years.

We call for an agreement establishing communications channels with our counterparts in Croatia to benefit the interests of both parties. We propose provisions that will:

-Share information for the mutual benefit of both parties
-Agree upon rules for security procedures, especially border areas
-Allow short term, no-impact visitation while avoiding misunderstandings and confrontations
-Save considerable money and law enforcement resources for Croatia and the EU
-Open a means for investment, tourism, jobs etc. to flow through and to Croatia

Liberland seeks a solution which clearly delineates on the map where Croatia’s jurisdiction starts -- and where it ends. We pledge to respect that jurisdiction and Croatia’s borders and seek to be good friends and allies in the long term.

Economic Studies:
Spillover economic effects of Liberland on the economies of Serbia and Croatia
The Importance of Economic Freedom
Free trade zones in Serbia – current situation overview
Overview of taxes, business environment and tariffs in Hungary, Serbia and Croatia
Taxes in Hungary, Serbia, and Croatia: a brief overview

Freedom for Liberland! from MEL Films on Vimeo.

Hrvatska verzija:

Za trenutnu objavu Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Službeno očitovanje o odnosima sa Republikom Hrvatskom

Ministarstvo vanjskih poslova
Slobodna Republika Liberland

  1. Siječanj. 2019

Slobodna Republika Liberland osnovana je 13. Travnja 2015. godine i od tada teži ka uspostavljanju dobrih odnosa sa svojim susjedima. Republika Liberland je kao takva spremna demonstrirati sve prednosti koje može donijeti regiji, kao i iznijeti svoje dugoročne ciljeve.

Kabinet Slobodne Republike Liberland ovim putem od Republike Hrvatske potražuje konstruktivan dijalog.

Liberland je proglašen u skladu sa međunarodnim pravom i priznatim terra nullius principom, a s obzirom da na komad teritorija prethodno znan kao Gornja Siga, kroz više od 25 godina pravo nisu položile niti Hrvatska, niti Srbija. Svega nekoliko dana po proglašenju Liberlanda, hrvatskoj policiji naređeno je sprovođenje vanteritorijalne blokade. Ista efektivno sprječava posjetitelje da stupe na teritorij Liberlanda.

Blokada i njoj pripadajuće kontrole obale Liberlanda predstavljaju značajni trošak po porezne obveznike Republike Hrvatske, ali i Europske Unije. Nesrazmjerno sa spomenutim troškom, iste uskraćuju pravo pristupa posjetiteljima koji ni na koji način ne remete red i mir, običnim izletnicima.

U cilju rješavanja situacije čije se rješenje do sada nije ni naziralo, Liberland predlaže što skorije pokretanje konstruktivnog dijaloga u svoju, ali i u korist Republike Hrvatske te procesa očuvanja njenih državnih granica.

Od 2015. pa do danas, naši posjetitelji su izbjegavali bilo kakva sučeljavanja sa hrvatskom policijom. Svi događaji u regiji unazad posljednje 3 godine bili su visokoorganizirani i iznad svega, u svojoj naravi miroljubivi. Liberland se ovim putem jasno ograđuje od incidenata iz 2015. godine, u kojima su pokušaji prilaska zemlji svojom konfrontacijskom naravi rezultirali remećenjem javnog reda i mira.

Liberland ima oformljenu Vladu i više od stotinu globalnih predstavnika. Svoju viziju izložili smo i Američkom Kongresu u Washingtonu i Europskom Parlamentu u Bruxellesu. U susjednoj Srbiji, građani Liberlanda ulažu u turizam, brodogradnju i polja visoke tehnologije.

Uz zajedničko razumijevanje i partnerstvo sa Hrvatskom, naš projekat bi mogao biti katalizator značajnih gospodarskih promjena. Uz planirane investicije, Slavonija, kulturom i običajima neviđeno bogata regija, prosperirala bi kao ključan faktor naše dugoročne strategije razvijanja turizma i pripadajućeg otvaranja novih radnih mjesta. Dostupne gospodarske studije predviđaju da bi pozitivan utjecaj na hrvatski BDP dosegao čak i visokih 0,5%.

Ovom prilikom tražimo rješenje koje će za cilj imati uspostavljanje komunikacijskih kanala sa vama, našim kolegama u Hrvatskoj. S time u vidu predlažemo slijedeće:

- zajednički pristup informacijama od koristi za obje uključene strane
- sporazum o sigurnosnim procedurama sa naglaskom na granična područja
- sporazum o neometanim, kratkotrajnim pristupima zemlji, a u cilju izbjegavanja potencijalno konfrontacijskih situacija
- razumniju i prema građanima Republike Hrvatske, fiskalno odgovorniju alokaciju policijskih resursa
- otvaranje respektivnih granica u svrhu ostvarivanja gospodarskih planova na korist vašeg lokalnog stanovništva.

Liberland želi iznaći rješenje koje će na zemljopisnim kartama jasno utvrditi gdje nadležnost Republike Hrvatske počinje, a gdje završava.

Ovom prilikom obvezujemo se na poštivanje nadležnosti i granica Republike Hrvatske te izražavamo svoje najiskrenije želje da u Hrvatskoj pronađemo ne samo svoje prijatelje, već i dugoročne saveznike.

Ekonomske studije:  
Spillover economic effects of Liberland on the economies of Serbia and Croatia
The Importance of Economic Freedom
Free trade zones in Serbia – current situation overview
Overview of taxes, business environment and tariffs in Hungary, Serbia and Croatia
Taxes in Hungary, Serbia, and Croatia: a brief overview

For more information on the Liberland story, follow the dedicated TCN page.

Tagged under: liberland

Search